Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

sunday
0959 a660
4053 cb8d
Reposted fromshitsuri shitsuri viajustonebullet justonebullet
sunday
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viajustonebullet justonebullet
sunday
sunday
1075 9258
Reposted fromkotecke kotecke viajustonebullet justonebullet
sunday
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viajustonebullet justonebullet
sunday
I gdy tak myślę, to tak rozpaczliwie tęsknię za Tobą, że chce mi się płakać. I nie jestem pewien, czy z tego smutku, że tak tęsknię, czy z tej radości, że mogę tęsknić
— J.L Wiśniewski i inni "Eksplozje"
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajustonebullet justonebullet
sunday
sunday
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viajustonebullet justonebullet
sunday
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viajustonebullet justonebullet
sunday
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viajustonebullet justonebullet
sunday
sunday
5511 40d1
sunday
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
sunday
0148 d196 500
Reposted fromfelicka felicka viacorin corin
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacorin corin
sunday
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacorin corin
sunday
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorin corin
sunday
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viacorin corin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl