Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

sunday
7225 884e
sunday
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamglistyporanek mglistyporanek
sunday
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viamglistyporanek mglistyporanek
6128 d98f
Reposted fromshitsuri shitsuri viamglistyporanek mglistyporanek
sunday
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
sunday
Reposted fromNanaya Nanaya viamglistyporanek mglistyporanek
sunday
sunday
Reposted fromshakeme shakeme viamglistyporanek mglistyporanek
sunday
8158 7f31 500
Reposted frompesy pesy viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
sunday
sunday
sunday
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
sunday

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
sunday
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viamglistyporanek mglistyporanek
1095 42b7

roseydoux:

L’Eclisse (1962)

Reposted fromLittleJack LittleJack viajustonebullet justonebullet
9634 660e 500
Reposted fromsunlight sunlight viajustonebullet justonebullet
sunday
Radość nie jest pełna, dopóki nie pochwalisz się innym, co zrobiłeś.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
sunday
Wódkę pije się nie po to, aby smakowała. Wódkę się pije, żeby rozmawiać.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
sunday
Mam kryzys własnej wartości. Byłoby miło, gdyby ktoś mi przypomniał, że wcale nie jestem taka beznadziejna jak mi się wydaje.
Reposted fromchceuciec chceuciec viajustonebullet justonebullet
sunday
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl